Michal Nouzecký

Photo gallery mainly from Hradec Kralove (Hradec Králové, Czech Republic) and its surroundings. Partly also a renowned drawer, where the usual photos end, else no one could see them.
Author Michal Nouzecky

O galérii

Táto web fotogaléria je založená na aplikáci Piwigo.

Piwigo je softvér fotogalérie pre web vytvorený aktívnou komunitou používateľov a vývojárov. Rozšírenia a doplnky robia Piwigo jednoducho prispôsobiteľné. Zásadná výhoda nakoniec: Piwigo je bezplatné a opensource.

Navštívte Piwigo web stránky

Slovenské Piwigo udržuje:

Bootstrap Darkroom Theme by Thomas Kuther.
Photography Icons by Dmitry Baranovskiy, licensed under Creative Commons 3.0.